วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แจกแนวข้อสอบนวดไทยปี2555


วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบ นวดปฏิบัติ ล่าสุด เป็นไปได้สูง(ให้ตอบในพื้นที่ ที่กำหนดไว้เท่านั้น)

ข้อ 1 ท้องผูก (20 คะแนน)
สาเหตุ
1. .....................................................
2............................................................................................................................
3.......................................................................................................................................................................
4.................................................................
อาการ...............................
..........................................
..........................................
...........................................................................
การตรวจร่างกาย
........................................................................
.......................................
........................................
ข้อแนะนำ
1. ....................................
2.  ....................................
3. ......................................
4. .....................................
การนวดแก้ท้องผูก
1.  ...............................
2.   ...............................
3.  .................................
4. .......................
5. ...................................

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554

ข้อสอบเวชกรรมไทย รุ่นเก่า

ข้อ  ๙ ลักษณะวาโยธาตุพิการ มีอาการอย่างไร อุตุสมุฏฐานฤดูใด นับแต่ไหนถึงไหน ฤดูใดเป็นโรคอะไร จงอธิบาย
ตอบ ลักษณะวาโยธาตุ เมื่อพิการมีอาการคือ มีโทษมากครันกว่าธาตุทั้ง ๓ นั้นอาการพิษให้เปื่อยพัง ให้ขาดเป็นชิ้น ๆ  ดังมีดเชือดไม่รอรั้ง วาโยพิการดังสัตถมุขงูร้ายกาจ แม้ขบเอาใครเข้าให้เปื่อยเน่าทั้งกายอาตม์ พวกแพทย์อย่าประมาท อาการธาตุให้รอบรู้
 อนึ่งเล่า จักสำแดง ให้รู้แจ้ง เดือนฤดูทั้ง ๓  ตามแบบครู คิมหะ วสันตะ เหมันตะ   เดือน ๔ แรมค่ำ ๑ ถึงเดือน ๘ เพ็ญคิมหันตะ  โรคเกิดฤดูนั้น เตโชธาตุุถวิการา โรหิตเป็นต้นไข้มักทำให้โทษนา ๆ วสันตแต่แรมมา จนวันเพ็ญเดือน ๑๒ วาโยพิการกล้า   กำเริบกว่าธาตุทุกกอง เหมันเดือน ๑๒ แรมค่ำ ๑ กลางเดือน ๔ สี่เดือน สิ้นฤดูโรคเกิดคู่เหมันตะ มีเสม หะปะทะ มีอาโปธาตุ พิการกาย ฤดูตามโฉลก เป็นมูลโรคแห่งหญิงชาย ผู้แพทย์พึงกฏหมายอธิบาย ไว้ให้เสร็จ
ข้อ ๘ ลักษณะอาโปธาตุเมื่อพิการนั้น มีอาการอย่างไรบ้าง และสมุฏฐานใดทำให้อาโปธาตุให้พิการ จงอธิบาย
ตอบ ลักษณะอาโปธาตุ เมื่อพิการนั้นมีอาการ วิปลาศอันธการ ยังชนผู้โรคา ย่อมพรุนเปื่อยเป็นหิดฝี บางทีเป็นเม็ดคัน ทั่วกายนั้นก็ย่อมมี น้ำเหลืองย่อมไหลปรี่ กอปร์ด้วยกลิ่นเหม็นร้าย ดังงูปูติมุข อันขบตอด คนทั้งหลาย พิษซ่านทั่วทั้งกาย ย่อมพรุนเปื่อยเน่าเป็นหนอง น้ำเหลืองไหลซึมซาม โทษอาโปให้ห่มหมอง ปวงแพทย์พึงตรึกตรอง ให้แม้นแท้จึงวางยา
 ในอุตุสมุฏฐาน ฤดูเหมันต์ แต่แรมค่ำหนึ่งเดือน ๑๒ ถึงเพ็ญเดือน ๔ ในเดือน ๔ นี้อาโปพิการกล้ากว่าธาตุทุกกอง


ข้อ ๗ สมุฏฐานธาตุอะไร เมื่อพิการ มีอาการให้ท้องร่วงเหมือนโรคอหิวาตกโรค จงอธิบาย
ตอบ สมุฏฐานปัถวีเมื่อพิการมีอาการคล้ายโรคอหิวาตก (แต่ไม่เหมือน) คือพิกัดอุทริยอาหารใหม่ เมื่อพิการมีอาการให้ลงท้อง เหมือนโรคอหิวาต์ ให้จุกเสียดให้พะอืดพะอมให้สะอึก เหตุเพราะอาหารผิดสำแดง


ข้อ ๖ ลักษณะเตโชธาตุพิการนั้น มีอาการเป็นอย่างไร จงอธิบาย
ตอบ ลักษณะเตโชเมื่อพิการ คือ วิภาโรภินทนา ยังชนผู้คิลา ให้รุ่มร้อนเป็นกำลัง ฉวีสีหม่นไหม้ ด้านดำไปดูพึงชัง มีฤทธิื์์เพียงดัง อัคคีมุขงูตัวร้าย อันขบเอาบุคคล ไฟรนก่นทั้งกาย เตโชพิการกลาย พิษงูร้ายมีเหมือนกัน


ข้อ ๕ ลักษณะอุจจาระสำแดงโทษมีอาการอย่างไร
ตอบ ลักษณะอุจจาระสำแดงโทษ คือมีอาการท้องร่วง เป็นน้ำและบางทีก็หยาบให้มีอาการจุกเสียดแน่น และมีสีต่าง ๆ กัน เช่น ดำ แดงเขียวและขาว ซีด หรือท้องผูกเกินไป บางทีถ้าอุจจาระสำแดงโทษ อันบังเกิดจากธาตุต่าง ๆ พิการก็จะทำให้มีกลิ่นเป็นต่างๆ เช่นกลิ่นเหมือนหญ้าเน่า เหมือนปลาเน่า เหมือนข้าวบูด และเหมือนซากศพอันเน่าโทรม


ข้อ ๔. สมุฏฐานหรือมูลเหตุของโรค จำแนกไว้กี่อย่าง ให้ยกตัวอย่างโรคที่เกี่ยวกับสมุฏฐานนั้นมา
ตอบ สมุฏฐานหรือมูลเหตุของโรคท่านจำแนกไว้ ๔ อย่างคือ
(๑) ธาตุสมุฏฐาน แบ่งออกเป็น ดิน น้ำ ลม ไฟ
(๒) ฤดูสมฏฐาน แบ่งออกเป็น ร้อน ฝน หนาว
(๓) กาลสมุฏฐาน แบ่งออกเป็น เช้า เที่ยง เย็น
ตัวอย่างโรคที่เกี่ยวกับสมุฏฐานต่าง ๆ คือ
(๑) ธาตุสมุฏฐาน ถ้าธาตุต่างๆ ในตัวเราพิการ ก็จะทำให้เกิดโรค เช่นท้องร่วง เบื่ออาหาร ธาตุพิการเป็นต้น
(๓) อายุสมุฏฐาน เช่นโรคที่เกิดแก่เด็กก็ได้แก่ซางต่าง ๆ
(๔) กาลสมุฏฐาน อันนี้เกี่ยวกับการกำเริบของเสมหะ ปิตตะ และวาตะซึ่งเปลี่ยนไปตามกาลเวลา สำหรับพิจารณาวางยาไข้
หมายเหตุ บางแห่งก็ว่ามูลเหตุของโรคเกิดจากความไม่พอดีของอริยาบถ กินอิ่มเกินไป หรือหิวมากเกินไป ทำงานเหนื่อยเกินไป นอน,นั่ง,มากเกินไป ดีใจมากเกินไป หรือหิวมากเกินไป เหล่านี้เป็นต้น

ข้อ ๓. ในเตโชธาตุนั้น อย่างไหนมีหน้าที่ทำประโยชน์ ให้แก่ร่างกายอย่างไร จงอธิบาย
ตอบ ในเตโชธาตุนั้น มี ๔ ประการต่างมีหน้าที่คือ ไฟสันตัปปัคคี มีหน้าที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ ไฟปริทัยหัคคี มีหน้าที่ ทำให้ร่างกายของเรากระวนกระวายต้องพัดวีและอาบน้ำ ไฟชิรนัคคี มีหน้าที่ เผาให้ร่างกายของเราชำรุดทรุดโทรมคร่ำคร่า ชราลง ไฟปริณามัคคี มีหน้าที่สำหรับย่อยอาหาร ซึ่งทำให้อาหารเรากลืนกินลงไปนั่นแหลกละเอียดไม่ให้อาหารนั้นบูดขึ้นได้

ข้อ ๒. ธาตุสมุฏฐานนั้นได้แก่อะไร อย่างไหนมีอยู่เท่าใด
ตอบ ธาตุสมุฏฐานนั้นได้แก่กองธาตุ ๔ กอง คือ ปถวีมี 20 ธาตุ อาโปธาตุมีอยู่ 12 ธาตุ วาโยมีอยู่ ๖ ธาตุ เตโชมีอยู่ ๔ รวมทั้งหมด 42

ข้อ ๑. ในคำภีร์แพทย์ศาสตร์ทั้งหลาย ท่านตั้งสมุฏฐานไว้ ๕ ประการนั้นได้แก่อะไรบ้าง จงอธิบาย
ตอบ ในคำภีร์แพทย์ศาสตร์นั้น ท่านตั้งสมุฏฐานไว้ ๕ ประการได้แก่ คือ ธาตุสมุฏฐาน ๑ อุตุสมุฏฐาน ๑ อายุสมุฏฐาน ๑ กาลสมุฏฐาน ๑
ประเทศ สมุฏฐาน ๑ รวมเป็น ๕ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

ข้อสอบการผดุงครรภ์ไทยข้อสอบเภสัชกรรมไทย


1.             ความหมายของ ยา ตาม พรบ.ยา2510 ข้อใดไม่ใช่                   
ก.   เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
ข.   ชาชงดอกคำฝอย
ค.    ไพลสกัดแก้ปวดเมื่อย
ง.     แชมภูแก้รังแค
2.             นางจูนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย แต่แจกนามบัตรว่าตนเองเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สามารถรักษาเบาหวาน มีความผิดตาม พรบ.ประกอบโรคศิลปะหรือไม่
ก.      ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่ง ปีหรือปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท
ข.      ระวางโทษไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ค.      ไม่ลงโทษเพราะเป็นความผิดเล็กน้อย
ง.       เสียเงินค่าปรับ 20,000 บาท
3.             เมื่อคณะกรรมการวิชาชีพได้ทำการสอบสวนและให้คำวินิจฉัยแล้ว ผู้อำนวยการกองประกอบโรคศิลปะต้องทำหนังสือแจ้งคะวินิจฉัยให้ใคร
ก.      ผู้กล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษ
ข.      คณะกรรมการประกอบโรคศิลปะและผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษ
ค.      คณะกรรมการและผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษ
ง.       คณะกรมการและผู้กล่าวหาหรือผู้กล่าวโทษ
5.             การจำแนกรสยาสามารถจำแนกเป็นกี่ลักษณะอะไรบ้าง
                            ก.             2 ลักษณะ รสประธาน รสของตัวยา
                                ก.            3 ลักษณะ รสร้อน รสเย็น รสสุขุม
                                ข.            4. ลักษณะ ยา 4 รส 6 รส 8 รส 9 ส
                                ค.            2 ลักษณะ ตัวยาตรง ตัวยาประกอบ
6.             การตั้งพิกัดยามีหลักการอย่างไร
                                ก.            สรรพคุณยาตัองเสมอกัน
                                ข.            สรรพคุณยาต้องเสมอกันและรสยาต้องไม่ขัดกัน
                        ค.            รสยาไม่ขัดกันสรรพคุณไม่เสมอกัน
                                ง.             รสยาอาจขัดกันได้แต่สรรพคุณต้องเสมอกัน
7.             การเรียกหมอที่รับราชการว่าหมอหลวงและเรียกหมอที่รักษาราษฎรทั่วไปว่าหมอเชลยศํกดิ์ เกิดขึ้นในสมัยใด
                                ก.            สมเด็จพระนรายมหาราช
                                ข.            พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
                                ค.            พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
                                ง.             พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
                               
8.             ข้อใดกล่าวถูกต้อง
                                ก.            พระฤาษีปัพพะตังเป็นผู้ตั้งเบญจกูล
                        ข.            ทวัตติงสาการเป็นอาการ 32 ของร่างกายที่ไม่สมดุล
                                ค.            เบญจกูลใช้แก้ในกองสมุฏฐานไม่ได้
                                ง.             พิกัดเบญจกูลนิยมใช้ในตำรับยาไทยมากที่สุด
9.             ข้อใดกล่าวถูกต้อง
                                ก.            ดอกคำไทยเสมอดอกคำฝอย
                                ข.            กะเม็งเสมอชิงช้าชาลี
                                ค.            เสมออัพยาเสมอสมอร่องแร่ง
                                ง.             เปลิอกต้นตาเสือเสมอต้นนนทรี
10.           ข้อใดกล่าวถูกต้อง               
                                ก.            กุ่มน้ำเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่
                                ข.            กอมขมเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง
                                ค.            เทพทาโรเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก
                                ง.             ครามเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง
11.           พืชในเภสัชกรรม ข้อใดเป็นไม้พุ่ม
                                ก.            กำจัด ควินิน คางแดง
                                ข.            ดีหมี ตะโกนา ชะเอม
                                ค.            ตะไคร้ต้น ตาเสือ ตีนเป็ดต้น
                                ง.             ช้อยนางรำ ทับทิม ทองระอา
12.           จรรยาเภสัชหมายถึงข้อใด
                                ก.             คุณธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
                                ข.            คุณงามความดีของผู้ประกอบวิชาชีพ
                                ค.            ความประพฤติดีของผู้ประกอบวิชาชีพ
                                ง.             ความรู้สึกนึกคิดที่ทำให้ปฏิบัติดีในการประกอบวิชาชีพ
13.           พิกัดยามีรสดั่งน้ำทิพย์ 3 อย่าง ได้แก่ รากไทรย้อย รากราชพฤกษ์ รากมะขามเทศ มีสรรพคุณอย่างไร
                        ก.            แก้ลม แก้พิษเลือด
                                ข.            บำรุงน้ำนม แก้กระษัย แก้คุดทะราด
                                ค.            บำรุงธาตุ บำรุงกำนัด แก้ไข้สำประชวร
                                ง.             บำรุงธาตุ บำรุงกำลัง แก้ไข้พิษไข้กาฬ
14.           ชนชาติใดนำการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนรายณ์มหาราช
                                ก.            อังกฤษ
                                ข.            ฮอลแลนด์
                                ค.            ฝรั่งเศส
                                ง.             โปรตุเกส
15.           ดีสัตว์ใดที่ใช้ขับลมและเลือด แก้ลมกองละเอียดถอนพิษสัตว์กัดต่อย
                                ก.            ดีงูเห่า
                                ข.            ดีปลาช่อน
                                ค.            ดีตะพาบน้ำ
                                ง.             ดีจระเข้
16.           ดีต่าง ๆในพิกัดดีทั้ง 5 มีรสยาอย่างไร
                                ก.            ขม
                                ข.            ขมหวาน
                                ค.            ขมคาว
                                ง.             ขมเบื่อเอียน
17.           ต้นช้างงาเดียวเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
                                ก.            ก้างปลาแดง
                                ข.            หนามคาใบ
                                ค.            กำลังช้างสาร
                                ง.             ปู่เจ้าลอยท่า
18.           ต้นแซ่มาทะลายเป็นพืชจำพวกอะไร  
                                ก.            พืชต้น
                                ข.            เถา-เครือ
                                ค.            ผัก
                                ง.             หญ้า
19.           โล่ติ๊นกับกระลำเพาะ ต่างกันอย่างไร
                                ก.             โล่ติ๊นสีขาว กระลำเพาะสีแดง
                                ข.            โล่ติ๊นสีแดง กระลำเพาะสีขาว
                                ค.            โล่ติ๊นเป็นเถา เครือ กระลำเพาะ เป็นไม้เลื้อยพาดพันไม้อื่น
                                ง.             โล่ติ๊นเป็นไม้พุ่ม กระลำเพาะเป็นเถาเครือ
20.           ข้อใดไม่อยู่ในพิกัดเบญจเทียน
                                ก.            เทียนดำ
                                ข.            เทียนแดง
                                ค.            เทียนขาว
                                ง.             เทียนขม (เทียนขาว เทียนดำ เทียนแดง เทียนตาตั๊กแตน เทียนขาวเปลือก)
21.           พืชวัตถุข้อใด เป็นจุลพิกัด ต่างกันที่ถิ่นเกิด
                                ก.             กระท้อนทั้งสอง
                                ข.            การบูรทั้งสอง
                                ค.            กระวานทั้งสอง
                                ง.             กระชายทั้งสอง
22.           พิกัดมหาเบญจกูล สรรพคุณอย่างไร
                                ก.            แก้กองสมุฏฐาน
                                ข.            แก้กองอภิญญาธาตุ
                                ค.            แก้กองธาตุทั้งปวงให้บริบูรณ์
                                ง.             แก้กองอสุรินอธัญญานธาตุ
23.           ยาคุมฤทธิ์ ยาอื่น ช่วยบำรุง ตลอดจนป้องกันโรคแทรก โรตาม เราเรียกตัวยานั้นว่าอย่างไร
                                ก.            ตัวยาตรง
                                ข.            ตัวยาบำรุง
                                ค.            ตัวยาประกอบ
                                ง.             ตัวยาคุมฤทธิ์
24.           ข้อใดเป็นจุลพิกัดต่างกันที่ขนาด
                                ก.            ขี้กาทั้งสอง
                                ข.            เร่วทั้งสอง
                                ค.            กระทือทั้งสอง
                                ง.             ขี้เหล็กทั้งสอง
25.           พิกัดเนาวโกฐที่มีอยู่ในยาสามัญประจำบ้าน มีเนาวโกฐสัดส่วนเท่าไร
                                ก.            2
                                ข.            3
                                ค.            4
                                ง.             5
26.           พิกัดเนาวเขี้ยว มีรสและสรรพคุณอย่างไร
                                ก.             จืดคาวเย็น ดับพิษในกระดูก ในข้อ ในเส้นเอ็น
                                ข.            รสขมเย็น แก้โรคดี เสมหะ และลมที่เป็นพิษ แก้ริดสีดวง ทำลายพญาธิ
                                ค.            คาวเย็น ขับลมในลำไส้ แก้โรคกระษัย แก้ไตพิการ ขับปัสสาวะ
                                ง.             จืดเย็น ดับพิษ ถอนพิษ ผิดสำแดง แก้ไข้พิษไข้กาฬ
27.           การเก็บตัวยา ม 2 กลางวันต้องเก็บพืชวัตถุส่วนใด
                                ก.            ใบ ดอก ลูก
                                ข.            กิ่ง ก้าน
                                ค.            ต้น เปลือก แก่น
                                ง.             เหง้า ราก
28.           วันศุกร์ตอนเที่ยงเก็บส่วนใดของพืชมาทำยา
                                ก.            ต้น
                                ข.            เปลือก
                                ค.            ราก
                                ง.             ใบ
29.           ยามหานิลแท่งทองมีน้ำหนักเม็ดละกี่กรัม
                                ก.            0.2 กรัม
                                ข.            0.3 กรัม
                                ค.            0.4 กรัม
                                ง.             0.5 กรัม
30.           หมอยาจะออกจากบ้านไปเก็บยาทางทิศตะวันตก จะต้องไปวันใด
                                ก.            อาทิตย์ อังคาร
                                ข.            จันทร์ เสาร์
                                ค.            พุธ ศุกร์
                                ง.             พฤหัส เสาร์
31.           แก่นประดู่ สรรพคุณเสมอกันกับข้อใด
                                ก.            เทพทาโร
                                             แก่นมะซาง
                        ค.            เปลือกแคขาว
                                ง.             หัสคุณไทย
32.           ธาตุวัตถุข้อใดมีสรรพคุณทางยาเหมือนกัน
                                ก.             ดินถนำถ้ำ ดินถนำส้วม
                                ข.            ดินเหนียว ดินท้องเรือจ้าง
                                ค.            ดินรังหมาร่า ดินขุยปู
                                ง.             ดินสอพอง ดินประสิว
33.           น้ำกระสายข้อใดแก้อาการสวิงสวย
                                ก.            น้ำมูตร
                                ข.            น้ำข้าวเช็ด
                                ค.            น้ำส้มสายชู
                                ง.             น้ำซาวข้าว
34.           รากชิงชี่ในพิกัดเบญจโลกวิเชียร มีสรรพคุณอย่างไร
                                ก.            แก้ท้องร่วง แก้ธาตุพิการ แก้ร้อน แก้ไข้กำเดา แก้เสมหะ
                                ข.            แก้ไข้ทุกชนิด แก้ไข้จับสั่น ขับน้ำลายเจริญอาหาร
                                ค.            แก้ไข้ กระทุ้งพิษไข้ แก้ไข้หัวลม ไข้กาฬ ไข้พิษทุกชนิด
                                ง.             แก้ไข้เพื่อลม ขับลมในท้องให้ซ่านออกมา แก้ไข้ร้อนใน
35.           มหาพิกัดโสฬสเบญจกูลแก้ลมในกองปัถวีธาตุ ใช้ดีปลีกี่ส่วน
                                ก.            4
                                ข.            6
                                ค.            8
                                ง.             16
36.           ประวัติเบญจกูล มีฤาษีตนหนึ่งบริโภคเภสัชวัตถุเชื่อว่าระงับเมื่อยขบได้ อยากทราบว่าเภสัชวัตถุนั้นคืออะไร
                                ก.             รากช้าพลู
                                ข.            เถาสะค้าน
                                ค.            ผลดีปลี
                                ง.             รากเจตมูลเพลิง
37.           รสยาตามฤดู ถ้าเจ็บป่วยฤดูร้อนใช้รสยาใด
                                ก.             เย็น จืด
                                ข.            เย็น ขม
                                ค.            รสเปรี้ยว
                                ง.             เปรี้ยว เค็ม
38.           ธาตุวัตถุข้อใด แก้พรรดึก ชำระเมือกมันในลำไส้
                                ก.            ดีเกลือ
                                ข.            เกลือสมุทร
                                ค.            เกลือสินเธาว์
                                ง.             เกลือตัวผู้
39.           ธาตุวัตถุใด มีสรรพคุณ แก้พิษโลหิต และน้ำเหลือง ขับปัสสาวะ
                                ก.             แก้วแกลบ
                                ข.            หินฟันม้า
                                ค.            หินปะการัง
                                ง.             หรดานกลีบทอง
40.           ยาในข้อใดที่มีสรรพคุณแก้เตโชธาตุ
                                ก.             ยามหากาฬ
                                ข.            ยาประสะกานพลู
                                ค.            ยาหอมอินทร์จักร
                                ง.             ยาหอมเนาวโกฐ
41.           ธาตุวัตถุที่เป็นหินอ่อนสีขาวใสเรียกว่า
                                ก.             ศิลายอนตัวผู้
                                ข.            ศิลายอนตัวเมีย
                                ค.            บันลังศิลา
                                ง.             หรดานกลีบทอง
42.           ยาสามัญประจำบ้านที่ใช้รับประทาน เช้าเย็น ก่อนอาหาร คือข้อใด
                                ก.            มันทธาตุ
                                ข.            ธาตุบรรจบ
                                ค.            ไฟห้ากอง
                                ง.             บำรุงโลหิต
43.           มะคำดีความใน สสม. ใช้รักษษโรคอะไร
                                ก.            ดับพิษร้อนภายใน แก้พิษไข้ซาง
                                ข.            แก้รังแค
                                ค.            บำรุงน้ำดี แก้กาฬภายใน
                                ง.             แก้โรคกลากเกลื่อน
44.           ส่วนใดของวัวดำ มีสรรพคุณ ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ทั้งปวง  แก้ไฟลามทุ่ง แก้งูสวัด แก้ลมพิษ
                                ก.             มูลวัว
                                ข.            กระดูกวัว
                                ค.            เขาวัว
                                ง.             ดีวัว
45.           สัตว์วัตถุข้อใดใข้น้ำมันทำยา
                                ก.             กบ นกกรด นกออก
                                ข.            นกกรด นกออก นกกา
                                ค.            อีกา กบ นกกระทา
                                ง.             ค้างคาวแม่ไก่ กบ นกกระจอก
46.           สัตว์วัตถุข้อใดใช้มูลแก้กามโรค
                                ก.            ค้างคาวแม่ไก่
                                ข.            นกพิราบ
                                ค.            วัวดำ
                                ง.             แมลงสาบ
47.           นายก.ถูกคณะกรรมการลงโทษ โดยว่ากล่าวตักเตือน  ถามว่าคณะกรรมการวิชาชีพจะดำเนินการอย่างไร                ก.             ทำคำวินิจฉัยเป็นรายลักษณ์อักษร              
                                ข.            ไม่ต้องทำเป็นความผิดลหุโทษ
                                ค.            แจ้งความลงบันทึกประจำวัน
                                ง.             ทำคำสั่งเป็นหนังสือเพื่อเป็นหลักฐาน
48.           ใบอนุญาต สถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ค่าธรรมเนียมเท่าไร
                                ก.            500 บาท
                                ข.            1000 บาท
                                ค.            1500 บาท
                                ง.             2000 บาท
49.           ในสถานประกอบการ ต้องจัดให้มีผู้ดำเนินการสถานพยาบาลกี่คน
                                ก.             1 คน
                                ข.            2 คน
                                ค.            3 คน
                                ง.             4 คน
50.           ผอ.กองการประกอบโรคศิลปะ เป็นอะไรในคณะกรรมการสถานพยาบาล
                                ก.            กรรมการ
                                ข.            เลขานุการ
                                ค.            กรรมการและเลขานุการ
                                ง.             เลขาธิการ
51.           ยาที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน (ยาผิดมาตรฐาน) โดยปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์ หรือเกินจากเกณฑ์ต่ำสุด หรือสูงสุดที่กำหนดไว้ในตำรายาที่ขึ้นทะเบียนไว้
                                ก.            5 %
                        ข.            10 %
                        ค.            15 %
                                ง.             20 %
52.           ใบอนุญาต ดำเนินการสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่ายไว้ค้างคืน  ค่าธรรมเนียมฉบับละเท่าไร
                                ก.            250 บาท
                                ข.            500 บาท
                                ค.            1000 บาท
                                ง.             1500 บาท
53.           นาย ก. ขายของชำและมียาแผนปัจจุบันจำหน่าย เช่น ยาดหอม ยาดม ยาหม่อง และยังมียาสมุนไพรที่ไม่เป็นอันตรายจำหน่ายอีกด้วย ถามว่านายก.มีความผิดอย่างไร
                                ก.            ยายยาแผนโบราณโดยไม่ได้รับอนุญาต
                                ข.            ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต
                                ค.            ขายยาแผนโบราณไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้ขึ้นทะเบียน
                                ง.             ขายยาแผนปัจจุบันไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้ขึ้นทะเบียน