วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ข้อสอบนวด53/2

ช่วยกันจำมา เท่าที่จะได้ ใครนึกออกเข้ามาช่วยกันแก้ไขเพิ่มเติมนะครับช่วยๆกัน
ส่วนภาคปฏิบัติ ได้มาจากคนที่สอบผ่าน เขาตอบแบบนี้ครับ
ข้อสอบนวดปี53
1. ผู้ดูแลจรรยาบรรณของผู้ประกอบโรคศิลปะ
ตอบ คณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
2. ใบอนุญาตสถานพยาบาลมีอายุ
ตอบ 10 ปี
3. กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในวาระกี่ปี
ตอบ 3 ปี
4. กรรมการวิชาชีพที่ได้รับการแต่งตั้งสาขาละกี่คน
ตอบ 2 คน
5. ข้อใดไม่ใช่สาขาของการประกอบโรคศิลปะ
ตอบ การนวดไทย
6. ประกอบโรคศิลปะผิดสาขามีโทษ (มาตรา 30)
ตอบ จำคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน30,000 บาท
7. นาย ก.ไม่มีใบประกอบโรคศิลปะแต่ ปรุงยาให้ตัวเองผิดหรือไม่
ตอบ ไม่ผิด
8. สิ่งที่ต้องแสดงในสลากยา
ตอบ เลขทะเบียนยา
9. ยาใดที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนยา
ตอบ ยาประสะมะแว้งเพราะเป็นยาสามัญประจำบ้าน
10. ข้อใดที่ไม่ใช่ความหมายของการขายยา
ตอบ การส่งเสริมการใช้ยา
11. พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ 2479 เกี๋ยวข้องกับแพทย์แผนไทย
ตอบ ตัดการนวดไทยออกจากการประกอบโรคศิลปะ
12. นาย ก.เป็นเจ้าของสถานพยาบาล ให้นาย ข.ไม่มีใบประกอบโรคศิลปะทำ นาย ก.มีความผิด
ตอบ
13. นาย ก. นำสลากยาของนาย ข. ที่ได้รับขึ้นทะเบียน ประกอบโรคศิลปะ นำมาเปลี่ยนชื่อผู้ผลิตและจำหน่ายเองมีความผิดหรือไม่
ตอบ ผิด ผลิตยาปลอม
14. ค่าต่อทะเบียนใบประกอบโรคศิลปะเท่าไร
ตอบ 3,000 บาท
15. ผู้ขอขึ้นทะเบียนใบประกอบโรคศิลปะ
ตอบ อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
16. สถานพยาบาลไม่แสดงใบประกอบโรคศิลปะมีโทษ
ตอบ ปรับ 10,000
17. ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ตอบ เมื่อครบ 2 ปี มีสิทธิ์ขอใหม่

18. ใครไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ประกอบโรคศิลปะ
ตอบ รัฐมนตรี
19. ผู้รับอนุญาตสถานพยาบาลตาย
ตอบ เมื่อมีผู้ยื่นของทำต่อ สามารถทำต่อได้จนถึงหมดอายุใบอนุญาต
20. เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจในสถานพยาบาลได้เวลา
ตอบ อาทิตย์ขึ้น ถึงอาทิตย์ตก
21. กล้ามเนื้อน่องมีหน้าที่
ตอบ เขย่งปลายเท้าและงอเข่า
22. สลักเพชรอยู่ตำแหน่ง
ตอบ เชิงกรานและกระเบนเหน็บ
23. กระดูก c ใดหลุดง่ายที่สุด
ตอบ c 5
24. กระดูกข้อมือมีกี่ชิ้น
ตอบ 8 ชิ้น
25. สมองส่วนใดช่วยการมองเห็น
ตอบ หลัง
26. กล้ามเนื้อสามเหลี่ยมอยูที่ใด
ตอบ ต้นแขน
27. กล้ามเนื้อ สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ตอบ หลัง
28. ก้านสมองมีหน้าที่
ตอบ ควบคุมการหายใจ
29. ข้อที่เคลื่อนไหวได้หลายทิศทาง
ตอบ ข้อไหล่
30. กระดูกใดมีรูปร่างไม่คงที่
ตอบ กระดูกเชิงกราน
31. กระดูกทั้งหมดมีกี่ชิ้น
ตอบ 206
32. กระดูกคอมีกี่ชิ้น
ตอบ 7 ชิ้น
33. จุดจอมประสาทอยู่ส่วนใด
ตอบ ศีรษะ
34. กำด้นอยู่บริเวณใด
ตอบ ท้ายทอย
35. ตำรานวดฉบับหลวง เกิดขึ้นสมัยใด
ตอบ ร 5
36. เส้นอิทาอยู่บริเวณเข่าแก่อะไร
ตอบ เมื่อยแข่ง
37. ร 3 รวบรวมภาพไว้กี่ภาพ
ตอบ 60 ภาพ
38. รสใด เจริญอาหาร
ตอบ รสขม
39. อุปาทายรูปหมายถึง
ตอบ รูปที่อาศัยหมหาภูตรูปเป็นแดนเกิด
40. มหาภูตรูปหมายถึง
ตอบ รูปใหญ่ คือ ดิน, น้ำ,ลม, ไฟ หรือ ปถวี, อาโป, วาโย, เตโช
41. การดึงหมายถึง
ตอบ หมายถึงการออกแรง เพื่อที่จะยืดเส้นเอ็นของกล้ามเนื้อ หรือพังผืดของข้อต่อที่หดสั้นเข้าไปให้ยืดออก
42. การดัดห้ามทำในบุคคลใด
ตอบ อัมพาต จะทำให้ข้อต่อหลุด ข้อเท้าแพลงไม่ควรดัดทันทีจะทำให้อักเสบมากขึ้น
43. การใช้ศอกนวดบริเวณใด
ตอบ บ่า
44. ข้อห้ามการนวด
ตอบ แผลติดเชื้อ
45. ข้อต่อใดเป็นแบบบานพับ
ตอบ ข้อศอก
46. คุณธรรมมีกี่ประการ
ตอบ 10 ประการ
47. เส้นทั่วร่างกายมีกี่เส้น
ตอบ 72,000 เส้น
48. เส้น สิกขิณี ผิดปกติเป็นอย่างไร
ตอบ ปัสสาวะหยดย้อย
49. ห่างจากสดือข้างซ้ายไปหัวเหน่าเรียบขาด้านในไปข้อเท้ารอดราวนม คือเส้น
ตอบ ตาซ้าย สหัสรังสี
50. ตาขวา ทวารี
51. ข้อใดทำสุขภาพร่างกายดีไม่ถูกต้อง
ตอบ อาหารที่ดี
52. ข้อใดคือธรรมชาติบำบัด
ตอบ ถูกทุกข้อ
53. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับร่างกาย
ตอบ เทคโนโลยี
54. นายกสมาคมคนแรกคือใคร
ตอบ สีตวาทิน
55. ข้อใดเป็นการออกกำลังกายที่ถูกต้อง
ตอบ การเดินออกกำลังกายได้ทุกเพศทุกวัย
56. แรม 1 ค่ำเดือน 8 ถึงถึงวันเพ็ญเดือน 12 สมุฏฐานใด
ตอบ วาตะ
57. อาการไข้ ขมปากเกิดจากสมุฏฐานใด
ตอบ ปิตตะ
58. เผ็ด ขม ฝาด อยู่ในสมุฏฐานใด
ตอบ วาตะ
59. การประคบมีกี่ระดับ
ตอบ 3 ระดับ
60. การอบมีกี่ระดับ
ตอบ 2 ระดับ
61. สมุนไพรใดมีรสเค็ม
ตอบ โคกกระสุน
62. จุดใต้ไหปลาร้า
ตอบ ปวดขมับ
63. ใต้ไหปลาร้า
ตอบ
64. ใต้ไหล่ด้านหลัง
ตอบ จักษุกุ้งยิง
65. สมุนไพรแก้ฟกบวม
ตอบ ไพล,ว่านนางคำ
66. ตรีกฏุก
ตอบ พริกไทย ดีปลี ขิงแห้ง
67 อาการชาปลายนิ้ว
ตอบ กาลทารี
68. จุดรากขวัญอยู่ที่ใด
ตอบ ไห้ปลาร้า
69 ศักดินากรม ขวา ซ้าย ได้ที่นากี่ไร่
ตอบ 800 ไร่
70. ลมกองหยาบ
ตอบ วาโย
71. สมุนไพรลูกประคบมีกี่ประเภท
ตอบ 4 ประเภท
72. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการอาบน้ำและความร้อน
ตอบ
73. กรมหมอนวดเกิดขึ้นได้สมัยใด
ตอบ พระบรมไตรโลกนาถ
74. จริยธรรมแนวพุทธมีกี่แบบ
ตอบ 2 แบบ
75. อากรปวดมีกี่ระดับ
ตอบ 5 ระดับ
76. ลมใดไม่อยู่ในเส้นสุมนา
ตอบ รัตนวาวาต
77. มีอาการปวดกระบอกตา วิงเวียนลืมตาไม่ขึ้น เกิดจากลมใด ในเส้นสหัสรังสี
ตอบ ลมอัคนิวาตคุณ
78. ก่อนทำการนวด ผู้นวดทำอะไร
ตอบ เรียมร่างกายให้พร้อม
79. อุณภูมิที่รู้สึกสบายกี่องศา
ตอบ 27-35***
80. อุณภูมิอบสมุนไพร
ตอบ ไม่เกิน40 องศา
81. ข้อเท้าแพลง
ตอบ ใช้น้ำแข็งประคบ
82. ร 3 รวบรวมแผ่นภาพไว้ที่ใด
ตอบ วัดโพธาราม
83. วิทยาลัยราษฎรจัดขึ้นเมื่อใด
ตอบ 2375
84. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอากรสำคัญ
ตอบ อาการที่พาคนไข้มาหาหมอ
85. รูปภาพใต้เข่า
ตอบ
86. รูปภาพด้านหลัง
ตอบ
87. รูปภาพท้ายทอย
ตอบ
88. รูปภาพใต้ไหปลาร้า
ตอบ
89. ปวดถึง 5วันเป็นลมจับโปงใด
ตอบ
90. เจ็บอกเป็นลมอะไร
ตอบ ลมดาลตะคุณข้อ 1. ข้อสอบนวดไทยภาคปฏิบัติ ปี2553
แนวทางเดินเส้นปิงคลา และวาดภาพ
วาดภาพเส้นปิงคลา หน้า-หลัง
เส้นปิงคลาเริ่มจากข้างสะดือข้างขวา 1 นิ้วมือแล่นลงไปบริเวณหัวเหน่า ลงไปต้นขาขวาด้านในค้อนไปหลัง แล้วเลี้ยวขึ้นไปแนบข้างกระดูกสันหลังด้านขวาขึ้นไป ศีรษะแล้วกลับลงมาสิ้นสุดที่ข้างจมูกขวา

ข้อ 2. จงบอกชื่อลมประจำเส้นปิงคลาพร้อมบอกโทษ
1. ลมสุริยกลา หน้าตาแดง ปวดหัวตอนเช้าถึงเที่ยง ปวดหัวมาก มักเจ็บตา น้ำตาไหล คัดจมูกน้ำมูกไหล
2. ลมพหิ สลบไม่รู้สึกตัว ไม่พูดจา คล้ายถูกงูทับสมิงคากัด
3. ลมรัตนาวาต เมื่อจะเป็นให้แสบในพุง อยากอาหารและของสดคาว
ข้อ 3. จงบอกสาเหตุของโรคสะบักจม
1. เกิดจากการทำงานหนัก การยกของหนักมากเกินไป
2. เกิดจากการนั่งทำงานในท่าที่ไม่เหมาะสม
3. เกิดจากการนอนในท่าที่ไม่เหมาะสม
4. เกิดจากอุบัติเหตุหรือการเล่นกีฬา
ข้อ 4. จงบอกวิธีการนวดรักษาโรคสะบักจม
1. นวดพื้นฐานบ่า
2. นวสัญญาณ 4,5 หลัง
3. นวดบอบปีกสะบัก
4. นวดสัญญาณ 4 หัวไหล่
ข้อ 5. จงบอกสาเหตุอาการตะคริวน่อง
1. การเล่นกีฬา
2. กล้าเนื้อน่องทำงานมากเกินไป
3. ภาวะเสียน้ำในร่างกาย
4. เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนนั้นไม่พอ
5. พฤติกรรม เช่นใส่รองเท้าส้นสูง
ข้อ 6. จงบอกวิธีการนวดรักษาอาการตะคริวน่อง
1. นวดพื้นฐานขา ค่อย ๆ เปิดประตูลม เน้นข้อเท้า
2. นวดพื้นฐานขาด้านนอก
3. นวด สัญญาณ 1- 5 ขาด้านนอก
4. นวดพื้นฐาน ขาด้านใน
5. นวดสัญญาณ 1-5 ขาด้านใน
6. นวดแนวเส้นกึ่งกลางน่อง

ข้อ 7. จงบอกสาเหตุของอาการท้องผูก
1. กินอาหารที่มีกากใยน้อย หรืออาหารที่มีรสฝาด และดื่มน้ำน้อย
2. ขาดการออกกำลังกาย อารมณ์เครียด วิตกกังวล
3. มีอุปนิสัย ถ่ายไม่เป็นเวลา กลั้นอุจจาระประจำ
4. การกินยาบางชนิดเช่นยาแก้ท้องเสีย
ข้อ 8. จงบอกวิธีการนวดรักษาอาการท้องผูก
1. นวดพื้นฐานขา เปิดประตูลม
2. นวดสัญญาณ 1-3 หลัง เน้น สัญญาณ 3
3. นวดสัญญาณ 1-3 ขาด้านนอก เน้น สัญญาณ 3
4. นวดสัญญาณ 1-2 ขาด้านใน เน้น สัญญาณ 2
5. นวดท้อง ท่าแหก ท่านาบ
6. นวดสัญญาณ 1-5 ท้อง
ข้อ 9. ผู้ป่วยชายอายุ 60 ปีมีอาการปวดเข่า บวม แดง ร้อน ให้สมมุติชื่อผู้ป่วยกรอกในแบบฟร์อม
1. ประวัติส่วนตัวผู้ป่วย
2. ประวัติเจ็บป่วยในอดีต
3. ประวัติป่วยปัจจุบัน การตรวจร่างกาย
4. ผู้ให้การรักษา
ข้อ. 10 จงบอกวิธีการรักษาในข้อ 9 (จับโปงน้ำ)
1. นวดพื้นฐานขาเปิดประตูลม
2. นวดสัญญาณ 1-3 เข่า ท่านั่งพับเพียบ
3. นวดสัญญาณ 1-4 เข่า เน้น สัญญาณ 4 ไม่เขยื้อนเข่า
4. นวด สัญญาณ 1-4 เข่า เน้น สัญญาณ 3,4 ไม่เขยื้อเข่า

.ข้อสอบนวดยกระดับ1


        ข้อใดมีความหมายตรงกับการแพทย์แผนไทย
ก.  การรักษาโรคแบบแผนตะวันออก
ข.  การประกอบโรคศิลปะตามความรู้หรือตำราแบบไทยที่ถ่านทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา
ค.  การรักษาโรคตามตำราสืบกันมา
ง.  การประกอบโรคศิลปะตามตำราสืบกันมาอันมิใช่หลักวิทยาศาสตร์
        ข้อใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของหมอ
ก.      รสมือดี
ข.      มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
ค.      มีมารยาทดี
ง.       จำท่าทางนวดได้ดี
        หมอนวดควรมี คุณสมบัติตามข้อใด
ก.      ต้องอ่านออกเขียนได้
ข.      ต้องรู้ตำแหน่งจุดนวด
ค.      ต้องสามัคคีรวมตัวกัน
ง.       ถูกทั้ง ก,ข และค
        ข้อใดหมอนวดไทยไม่ควรปฏิบัติ
ก.      บันทึกประวัติอาการของโรคและวิธีการรักษาที่กระทำอยู่
ข.      มีการประเมินผลและติดตามผลรักษาทุกครั้ง
ค.      ควรให้คำแนะนำหลังการนวด เพื่อผลการรักษาทุกครั้ง
ง.       แนะนำคนไข้ไม่ให้เปลี่ยนหมอ
        หมอนวดที่ดีต้องมีจรรยาบรรณรวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับร่างกายและโรคของมนุษย์
ก.      จะได้ดูอาการและพิจารณาแยกโรคคนไข้ก่อนนวด
ข.      จะได้พิจารณาว่านวดได้หรือไม่ จะนวดที่ใดและอย่างไร
ค.      จะได้ให้ข้อแนะนำในการดูแลรักษาตัวของคนไข้หลังการนวด
ง.       ถูกทุกข้อ
        การที่จะเป็นหมอนวดที่มีความสามารถนวดได้อย่างปลอดภัยต้องมีความรู้เรื่องใดมากที่สุด
ก.      ระบบกล้ามเนื้อ
ข.      ระบบกระดูก
ค.      ระบบประสาท
ง.       กายวิภาคและสรีระวิทยา
        ในกรณีใดที่หมอนวดพึงระมัดระวังหรือไม่ควรทำการนวด
ก.      ผู้ถูกนวดเป็นโรคติดต่อ
ข.      หมอนวดมีอารมณ์ไม่ปกติ
ค.      ผู้ถูกนวดมีอาการปวดบวมแดง
ง.       ถูกทุกข้อ
        ข้อใดไม่เป็นการนวดเพื่อการรักษา
ก.      กล้ามเนื้อเกิดการเกร็ง
ข.      ข้อแพลงเจ็บปวด
ค.     กล้ามเนื้อหัวใจโต

ง.       กล้ามเนื้อลีบ

8 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ20 พฤษภาคม 2554 00:05

  ขอความกรุณาช่วยส่งแนวข้อสอบปฏิบัติการนวดไทยให้ด้วยคนนะคะจักขอบพระคุณมาก

  audkung01@hotmail.com

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ23 พฤษภาคม 2554 10:15

  ขอแนวข้อสอบปฎิบัติ นวดไทย และ เภสัชกรรมไทย ด้วยค่ะ
  mymickey02@yahoo.com

  ตอบลบ
 3. เด็กไทยใจแพทย์แผน29 พฤษภาคม 2554 12:16

  ขอแนวข้อสอบปฏิบัติเวชหน่อยได้มั้ยคะขอบคุณมากนะคะ
  sushi_374@hotmail.comขอบคุณนะคะ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ12 กรกฎาคม 2555 22:13

  ขอแนวข้อสอบยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานนวดแผนไทย ระดับ 2 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
  tarntip_s@hotmail.com

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ26 ตุลาคม 2556 17:13

  ขอแนวข้อสอบยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานนวดแผนไทย ด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
  took_alone@hotmail.com

  ตอบลบ
 6. ขอแนวข้อสอบด้วยครับ
  Rijin_moo@hotmail.com

  ตอบลบ
 7. รบกวนขอแนวข้อสอบยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานนวดแผนไทยด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  boonyaporns017@gmail.com

  ตอบลบ
 8. รบกวนขอแนวข้อสอบยกระดับฝีมือแรงงานนวดแผนไทยระดับ2ด้วคะขอบพระคุณล่วงหน้าคะ
  naritsarahwp@gmail.com

  ตอบลบ