วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ข้อสอบเวชกรรมไทย

50. สาเหตุที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วมากกว่าปกติเนื่องมาจากอะไร
                ก. ไข้ธรรมดา
                ข. ไข้อย่างแรง
                ค. ไข้น้ำดีซ่าน
                ง. โรหิตปกติโทษ
51. หลักใหญ่ในการตรวจไข้มีหลักอย่างไร
            ก. ถามประวัติบุคคลและครอบครัว
                ข. ถามประวัติโรคปัจจุบัน และอดีต
                ค. ตรวจร่างกายและจิตใจตรวจและถามอาการวัดปรอท ชีพจร
                ง. ถูกทุกข้อ
52. หัวใจอ่อน ตรวจจับชีพจรจะมีลักษณะอย่างไร
                ก. ชีพจรเดินช้าตื้น เม็ดขนาดใหญ่และทึบ
                ข. ชีพจรเดินช้าลึก เม็ดขนาดกลางและเบา
                ค. ชีพจรเดินเร็วตื้น เม็ดขนาดเล็กและอ่อน
                ง. ชีพจรเดินไม่เสมอตื้น เม็ดขนาดเล็ก หนักบ้างเบาบ้าง
53. ในการตรวจม้ามนั้น สรมารถตรวจพบความผิดปกติของคนเป็นโรคอะไร
                ก.โรคพิษสุราเรื้อรัง
                ข. โรคไข้อักเสบ
                ค.โรคไข้จับสั่น
                ง. โรควัณโรค
54. รากคนฑามีรสขมเฝื่อน ฝาดเย็น มีสรรพคุณอย่างไร
                ก. แก้ท้องร่วง ลดความร้อนในร่างการ กระทุ้งพิษไข้
                ข. ขับเลือดลมให้กระจาย ฆ่าพยาธิผิวหนัง
                ค. แก้ปวดท้องแก้ลมเป็นยาอายุวัฒนะ
                ง. บำรุงเส้นเอ็นแก้เส้นเอ็นพิการ
55. แก่นจันทน์แดงเป็นไม้ลงแก่นมีสรรพคุณอย่างไร
                ก. แก้ไข้เพื่อดีพิการ ทำให้ชื่นใจ แก้ร้อนดับพิษไข้
                ข. แก้ไข้เพื่อลมพิการ บำรุงเนื้อหนังให้สดชื่น
                ค.แก้ท้องร่วงแก้ริดสีดวงทวาร
                ง. บำรุงประสาทบำรุงกำลัง
56. หัวเต่าร้างรสหวานเย็นขม มีสรรพคุณตามข้อใด
                ก. ดับพิษไข้แก้ตาลซาง
                ข. แก้ตาลซางดับพยาธิ
                ค. ดับพิษตับปอดแก้หัวใจพิการ
                ง. แก้กระษัยไตพิการปัสสาวะพิการ
57. คำไทยมีสรรพคุณอย่างไร
                ก. บำรุงร่างกายให้เจริญอาหาร
                ข. บำรุงโลหิตแก้โลหิตจาง
                ค. บำรุงกำลังทำให้มีแรง
            ง. บำรุงธาตุ ขับเสมหะ
58. ส่วนไหนของต้นปลาไหลเผือกที่นิยมนำมาใช้ปรุงยา
                ก. เปลือก
                ข. ใบ
                ค. ผล
                ง. ราก
59. กลุ่มใดเป็นพืชวัตถุทั้งหมด
                ก. ก่อ ขนุน กระแจะ โคโรค คุลิก่า
                ข. มะลิ พิกุล ชะมดเชียง ชาด หรคุณไทย
                ค. มะพร้าว กระเจี๊ยบ บัลลังศิลา อำพันทอง
                ง. ดีงูต้น กำแพงเจ็ดชั้น กำลังเสือโคร่ง ผักกาดน้ำ
60. โกฐน้ำเต้ามีสรรพคุณแก้อะไร
                ก. ถ่ายโรค
                ข. ขับโลหิต
                ค. แก้ลมพานไส้
                ง. แก้หนองใน
61. ตัวยาที่มีสรรพคุณ แก้ท้องเสีย บิด มูกเลือด ได้แก่ตัวยาอะไร
                ก. เปลือกลูกทับทิม
                ข. ชุมเห็ดเทศ
                ค. เล็บมือนาง
                ง. สะแก
62. ตัวยาใดมีสรรพคุณ ขับโลหิตสตรี บำรุงโรหิต ปวดตามข้อ แก้เม็ดผื่นคัน ได้แก่ตัวยาใด
                ก. กำแพงเจ็ดชั้น
                ข. กระทุงหมาบ้า
                ค. โกฐพุงปลา
                ง. กระพังโหม
63. ตัวยาใดมีสรรพคุณ แก้กระดูกแตกหักซ้น แก้ริดสีดวงทวารหนัก
                ก. เถาโพกพาย
                ข. เถาเพชรสังฆาต
                ค. เถาพลูจีน
                ง. เถาเล็บมือนาง
64. เมล็ดงามีสรรพคุณอย่างไรบ้าง
                ก. บำรุงไขมัน แก้เส้นเอ็น แก้ปวดเมื่อย บำรุงกำลัง
                ข. แก้ร้อนใน แก้ขัดข้อ บำรุงกระดูก บำรุงกำลัง
                ค. บำรุงไขข้อ แก้ตับพิการ แก้ม้ามย้อย บำรุงกำลัง
                ง. บำรุงไขมัน บำรุงเส้นเอ็น ขับผายลม บำรุงกำลัง
65. ยารสหอมเย็นมีสรรพคุณในทางใด
                ก. บำรุงหัวใจ บำรุงตับปอด บำรุงครรภ์
                ข. แก้อ่อนเพลีย แก้กระหายน้ำ ชูกำลัง
                ค. บำรุงหัวใจ ดับพิษร้อน บำรุงตับปอด
                ง. ถูกทุกข้อ
66. เหง้าสับปะรดมีสรรพคุณอย่างไรบ้าง
                ก. แก้ไข้แก้อ่อนเพลีย ระบายอุจจาระธาตุ
                ข.ขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ แก้นิ่ว
                ค. แก้นิ่วแก้หนองใน ขับเสมหะ
                ง.ข้อ ข ข้อ ค ถูกที่สุด
67. ข้อใดเป็นตัวยาบำรุงกำลังทั้งหมด
                ก. กำลังเสือโคร่ง คันตาเสือ โด่ไม่รู้ล้ม ดีเกลือ
                ข. กำลังวัวเถลิง กำแพงเจ็ดชั้น ตะโกนา มหาหิงคุ์
            ค. กำลังช้างเผือก โกฐเชียง เมล็ดถั่วเหลือง นมโค
                ง. นมแพะ นมแกะ สลัดได ใบกระท่อม
68. ตัวยารสเมาเบื่อมีอะไรบ้าง
                ก. พาดไฉน
                ข. เถาขี้กาทั้ง 2
                ค. ตานทั้ง 5
                ง. สะแกทั้ง 5
69. เขาควายดำ เขาควายเผือก เขาวัว เขาแพะ เขากระทิง มีรส อะไร ใช้แก้อะไร
                ก. รสเย็นคาว บำรุงกำลัง ดับพิษร้อน
                ข. รสขมเย็น แก้ไข้ บำรุงกำลัง
                ค. รสเผ็ดร้อน แก้ลม บำรุงประสาท
                ง. รสเปรี้ยว ฝาด แก้ไข้ ขับปัสสาวะ
70. ยารสประธาน 3 รสมีอะไรบ้าง
                ก. รสฝาด รสหวาน รสมัน
                ข. รสร้อน รสหอมเย็น รสจืด
                ค. รสร้อน รสหอมเย็น รสเผ็ดร้อน
                ง. รสร้อน รสเย็น รสสุขุม
71. แก่นกันเกลามีรสอย่างไร
                ก. รสเฝื่อน ฝาด ขม
                ข. รสเมาเบื่อ
                ค. รสเค็ม
                ง. รสฝาดหอม
72. สมอพิเภก 4 ส่วน มะขามป้อม 8 ส่วน สมอไทย 12 ส่วน คือหัวข้อใด
                ก. มหาพิกัดตรีผลา
                ข. มหาพิกัดตรีผลา แก้เสมหะสมุฏฐาน
                ค. มหาพิกัดตรีผลา  แก้ ปิตะสมุฏฐาน
                ง. มหาพิกัดตรีผลา แก้วาตะสมุฏฐาน
73. ดอกไม้ ชานชาลาหมายถึงอะไร
                ก. ดอกไม้ในศาลา
                ข. ดอกไม้ ชานชาลารถไฟ
                ค. ดอกไม้บูชาพระที่แห้งแล้ว
                ง. ดอกไม้ทั้งห้า
74. มหาพิกัดหมายถึงพิกัดที่กำหนดตัวยาในลักษณะเช่นใด
                ก. พิกัดที่กำหนดเอาตัวยาไว้ในกองธาตุ กำเริบ หย่อน พิการ
                ข. พิกัดที่เอาตัวยาจำนวนมากมารวมกันโดยน้ำหนักเท่าๆกัน
                ค. พิกัดที่กำหนดเอาตัวยาหลายอย่างและใช้น้ำหนักไม่เท่ากัน
                ง. พิกัดที่กำหนดเอาตัวยาจำนวนมากใช้แก้โรคแทรกโรคคาม
75. พิกัดสัตตะโกฐประกอบด้วยตัวยาในข้อใด
            ก. โกฐเชียงโกศสอโกฐหัวบัวโกฐเขมาโกฐก้านพร้าวโกฐกระดูกโกฐพุงปลา   
                ข. โกฐสอโกฐเขมาโกฐหัวบัวโกฐเชียงโกฐกระดูกโกฐก้านพร้าวโกฐจุฬาลำพา
                ค. โกฐก้านพร้าวโกฐกระดูกโกฐจุฬาลำพาโกฐพุงปลาโกฐเขมา โกฐเชียงโกฐหัวบัว
                ง. โกฐสอโกฐเขมาโกฐหัวบัวโกฐเชียงโกฐกระดูกโกฐจุฬาลำพาโกฐชฎามังสี
76. ยาที่ประกอบด้วย ดอกดีปลี 2 ส่วน เหง้าขิง 4 ส่วน รากเจตมูลเพลิง 6 ส่วน เถาสะค้าน 8 ส่วน รากช้าพลู 16 ส่วน อยู่ในพิกัดอะไร
                ก. มหาพิกัดเบญจกูล
                ข. โสฬสเบญจกูล
                ค. อภิญาณเบญจกูล
                ง. ทศเบญจกูล
77. เหง้าขิง กระลำพัก อบเชยเทศ โกฐหัวบัว อยู่ในพิกัดอะไร
                ก. จตุกาลธาตุ
                ข.จตุวาตผล
                ค. จตุผลาธิกะ
                ง. จตุธาตุ
78. เบญจโลกวิเชียรมีตัวยาอะไร
                ก. รากแคแตร รากคัดลิ้น รากมะตูม รากลำใย รากเพกา
                ข. รากหญ้านาง รากคนฑา  รากชิงชี่ รากมะเดื่อชุมพร รากท้าวยายม่อม
            ค. รากหญ้านาง รากคัดลิ้น รากมะตูม รากชิงชี่ รากลำใย
                ง. รากชิงชี่ รากหญ้านาง รากหญ้าปราบ รากท้าวยายม่อม รากคนฑา
79. ของเหลว 1 ถ้วยชามีปริมาตรเท่าใด
                ก. 15 ซีซี
                ข. 25 ซีซี
                ค. 30 ซีซี
                ง. 35 ซีซี
           
 80. 50 ชั่งมีน้ำหนักเท่ากับข้อใด
                ก. 1 หาบ
                ข. 1000 ตำลึง
                ค. 60000 กรัม
                ง. ถูกทุกข้อ
81 การสตุสารส้มมีวิธีอย่างไร
                ก. นำสารส้มไปคั่วจนสุก
                ข. นำสารส้มใส่หม้อดินยกขึ้นตั้งไฟจนสุกฟู
                ค. นำสารส้มมาบดยกขึ้นตั้งไฟบีบมะนาว ทำ 7 ครั้ง
                ง. นำสารส้มมาบดห่อด้วยใบบัว 7 ชั้น นำไปปิ้งไฟจนสุกกรอบดี
82. หากท่านมีอาการระดูไม่ปกติ ควรใช้ยาอะไร
                ก. ยาประสะไพล
                ข. ยาประสะกานพลู
                ค. ยาประสะจันทน์แดง
                ง. ยาประสะมะแว้ง
83. ยาสามัญประจำบ้านที่มีสรรพคุณ แก้ไอ ขับเสมหะ คือขนานใด
                ก. ประสะมะแว้ง
                ข. ประสะกะเพรา
                ค. ประสะกานพลู
                ง. ประสะเปราะใหญ่
84. ยาประสะกะเพรา แก้ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ถ้าเราต้องการแก้ แน่นท้องจุกเสียด เราควรใช้น้ำกระสาย ยาอะไรเพิ่ม
                ก. ไพลเผาไฟพอสุกฝนแทรก
                ข.ใบกะเพราต้ม
                ค. เหง้าขิงแห้ง
                ง. ดอกดีปลี
85. ยาหอมอินทรจักร์ ถ้าต้องการรับประทาน แก้ลมคลื่นเหียน อาเจียน ควรใช้น้ำกระสายอะไร
                ก. ลูกผักชี เทียนดำ
                ข. น้ำดอกไม้เทศ
                ค.ลูกกระดอม
                ง. กานพลู

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ14 สิงหาคม 2557 10:24

  ขอแนวข้อสอบ เวชกรรมไทยและนวดไทย ที่จะสอบในปี 57 ขอบพระคุณมากนะค่ะ nurse_ttm13@hotmail.com

  ตอบลบ
 2. ขอแนวข้อสอบ เวชกรรมไทย ที่ใช้ติวสอบ 57 นี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
  numberwon55@gmail.com

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ23 สิงหาคม 2557 12:08

  ขอเเนวข้อสอบ เวช 2557 ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ tang1703@hotmail.com

  ตอบลบ
 4. ขอข้อสอบเวช 57 ด้วยค่ะขอบคุนค่ะ kikuosung.anne@gmail.com

  ตอบลบ